Resumédatabasen

 • 18.3.1. Om en regions adgang til at stille en garanti i forbindelse med et offentlig-privat partnerskab (OPP)

  26-09-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Garanti Garanti - garantiprovision Myndighedsfuldmagten OPP

  En region overvejede i forbindelse med et OPP-projekt at anvende en nærmere beskrevet garantimodel, der indebar, at regionen på OPP-leverandørens even

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2018/1831-om-en-regions-adgang-til-at-stille-en-garanti-i-forbindelse-med-et-offentlig-privat-partnerskab-opp/
 • 18.3.3. Om reglerne for repræsentation og rejser i kommunale fællesskaber og for kommunalbestyrelsesmedlemmer

  12-04-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunale fællesskaber Kommunalfuldmagten - studietur Kommunalfuldmagten - repræsentation Vederlag - studietur

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 12. april 2018 besvaret følgende spørgsmål 358 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2018/1833-om-reglerne-for-repraesentation-og-rejser-i-kommunale-faellesskaber-og-for-kommunalbestyrelsesmedlemmer/
 • 18.3.2. Om rejseregler for politikere og ansatte i staten, regionerne og kommunerne

  24-03-2018
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunale fællesskaber Kommunalfuldmagten - studietur Vederlag - studietur

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 24. marts 2018 besvaret følgende spørgsmål 271 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2018/1832-om-rejseregler-for-politikere-og-ansatte-i-staten-regionerne-og-kommunerne/
 • 17.3.1. Om en kommunes annonce om bl.a. lovgivningen på ejendomsskatteområdet

  15-12-2017
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Grundsætningen om saglighed i forvaltningen Kommunalfuldmagten - landpolitiske anliggender, udtalelser om Kommunalfuldmagten - opgavefordelingsprincip

  Udtalelse om en kommunes annonce om bl.a. lovgivningen på ejendomsskatteområdet

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1731-om-en-kommunes-annonce-om-bla-lovgivningen-paa-ejendomsskatteomraadet/
 • 16.3.3. Om støtte til nødherberger

  07-12-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - udtømmende lovgivning

  En kommune havde spurgt, om kommunens mulighed for at yde støtte til et nødherberg for udenlandske hjemløse er udtømmende

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1633-om-stoette-til-noedherberger/
 • 16.3.2. Om kommunal og regional støtte til Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014)

  12-10-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - accessorisk virksomhed Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erhvervsfremme Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - kultur Kommunalfuldmagten - lokalitetsprincip Kommunalfuldmagten - musikfestivaler Kommunalfuldmagten - opgavefordelingsprincip Kommunalfuldmagten - selskab deltagelse i Kommunalfuldmagten - statsstøtte Kommunalfuldmagten - turisme Kommunalfuldmagten - økonomisk forsvarlighed Myndighedsfuldmagten

  1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1632-om-kommunal-og-regional-stoette-til-eurovision-song-contest-2014-esc-2014/
 • 16.3.1 Om kommuners adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige

  29-04-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - enkeltpersoner støtte til Kommunalfuldmagten - erstatning Kommunalfuldmagten - forsikring Kommunalfuldmagten - frivillige

  Udtalt, at kommuner ikke med hjemmel i serviceloven, arbejdsskadeforsikringsloven eller Danske Lov 3-19-2 kunne tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1631-om-kommuners-adgang-til-at-tegne-kollektive-ulykkes-og-ansvarsforsikringer-for-frivillige/
 • 15.3.2. Om spørgsmålet om opførelse og udleje af bygningsmæssig overkapacitet

  28-09-2015
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - erhvervsvirksomhed Kommunalfuldmagten - fast ejendom Kommunalfuldmagten - kultur Kommunalfuldmagten - lokaleudlejning Kommunalfuldmagten - overkapacitet

  Udtalt, at efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, er det so

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1532-om-spoergsmaalet-om-opfoerelse-og-udleje-af-bygningsmaessig-overkapacitet/
 • 15.3.1. Om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

  25-02-2015
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Foreninger - kommunens udlån til Foreninger - støtte til Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - lokaleudlån Kommunalfuldmagten - partipolitisk formål Lighedsgrundsætning - støtte til foreninger m.v.

  En kommune havde henvendt sig til ministeriet om kommunens adgang til at udlåne lokaler til politiske partiers interne politiske aktiviteter

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1531-om-kommuners-udlaan-af-lokaler-til-politiske-partiers-interne-moeder/
 • 14.3.4. Udtalelse om en kommunes opsætning og finansiering af sikkerhedshegn ved stadion

  08-10-2014
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Idræt - støtte til Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - idræt, støtte til

  En professionel fodboldklub havde med en kommune en aftale om brugsret til byens stadion mod betaling af leje. Stadion blev bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1434-udtalelse-om-en-kommunes-opsaetning-og-finansiering-af-sikkerhedshegn-ved-stadion/
Søg i arkivet