Resumédatabasen

 • 19.1.4. Om omkonstituering i valgperioden

  21-03-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering Konstituering - af udvalg i valgperioden Udvalg - nykonstituering i valgperioden Valg

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret et spørgsmål om, hvorvidt nyvalg til andre poster end stående udvalg og økonomiudvalg, som ko

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1914-om-omkonstituering-i-valgperioden/
 • 19.1.3. Om forståelsen af reglerne om bindende kommunale folkeafstemninger

  15-03-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afstemning Folkeafstemning - bindende Forslag - afstemningsrækkefølge Forslag - ændringsforslag Udvalg Ændringsforslag

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i anledning af spørgsmål fra KL i to breve udtalt sig om forståelsen af reglerne om bindende kommunale folkeafste

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1913-om-forstaaelsen-af-reglerne-om-bindende-kommunale-folkeafstemninger/
 • 19.1.2. Om hvem der bindende kan forpligte kommunen ved aftale om en bebyggelsesservitut på kommunens ejendom

  23-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne Kommunalbestyrelsen - borgmesterens kompetence Udvalg - formands kompetence

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 23. januar 2019 besvaret følgende spørgsmål 276 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1912-om-hvem-der-bindende-kan-forpligte-kommunen-ved-aftale-om-en-bebyggelsesservitut-paa-kommunens-ejendom/
 • 19.1.5. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at videresende henvendelser til forvaltningen

  11-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Forvaltningsloven Kommunalbestyrelsen Medlem

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 11

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1915-om-kommunalbestyrelsesmedlemmers-forpligtelse-til-at-videresende-henvendelser-til-forvaltningen/
 • 19.1.1. Om muligheden for at afholde bindende kommunal folkeafstemning om kommunens overtagelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove

  11-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Folkeafstemning - bindende Folkeafstemning - gebyr

  En kommune havde spurgt, om kommunalbestyrelsen lovligt kunne udskrive en bindende kommunal folkeafstemning om, hvorvidt kommunen skal overtage grunde

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1911-om-muligheden-for-at-afholde-bindende-kommunal-folkeafstemning-om-kommunens-overtagelse-af-vintervedligeholdelse-og-renholdelse-af-fortove/
 • 18.1.2. Om stemmeflertal i kommunalbestyrelse og udvalg

  25-05-2018
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afstemning Ansvar - medlems Kommunalbestyrelsen Udvalg

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at reglerne om stemmeflertal skal forstås ens i kommunalbestyrelse og udvalg

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2018/1812-om-stemmeflertal-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg/
 • 18.1.1. Om kommunalbestyrelsens medlemmers ret til at besøge kommunens institutioner

  09-02-2018
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Besøg - medlems, kommunale institutioner Medlem - besøg Valg

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 9. februar 2018 besvaret følgende spørgsmål 197 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2018/1811-om-kommunalbestyrelsens-medlemmers-ret-til-at-besoege-kommunens-institutioner/
 • 17.1.3. Om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

  22-12-2017
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester Kommunalbestyrelsen Medlem Udvalg

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 22. december 2017 besvaret følgende spørgsmål 94 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1713-om-kommunalbestyrelsens-udvalgenes-medlemmernes-og-borgmesterens-ansvar-og-pligter-ifht-forvaltningen/
 • 17.1.2. Om muligheden for, at kommunalbestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med en endnu ikke vedtaget styrelsesvedtægt

  04-12-2017
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering

  Forud for en kommunalbestyrelses konstituerende møde udtalte Økonomi- og Indenrigsministeriet den 4. december 2017 telefonisk bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1712-om-muligheden-for-at-kommunalbestyrelsen-konstituerer-sig-i-overensstemmelse-med-en-endnu-ikke-vedtaget-styrelsesvedtaegt/
 • 17.1.4. Om muligheden for at udsætte det konstituerende møde

  04-12-2017
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering

  På baggrund af henvendelser fra KL og en kommune om muligheden for at udsætte det konstituerende møde har Økonomi- og Indenr

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1714-om-muligheden-for-at-udsaette-det-konstituerende-moede/
Søg i arkivet