19.5.2. Om muligheden for at godkende en årlig regulering af fast vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

Publiceret 09-05-2019
5. Vederlag, godtgørelse mv. Kommunale fællesskaber - vederlæggelse Vedtægter - kommunale fællesskaber

Økonomi- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det kommunale tilsyn inden for rammerne af gældende ret kan godkende, at et eventuelt fast vederlag for medlemskab af et kommunalt fællesskabs bestyrelse reguleres årligt på samme måde som folketingsmedlemmers vederlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriets notat af 9. maj 2019 – Forvaltningsjura, j.nr. 2019-2419