• 19.1.4. Om omkonstituering i valgperioden

  21-03-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering Konstituering - af udvalg i valgperioden Udvalg - nykonstituering i valgperioden Valg

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret et spørgsmål om, hvorvidt nyvalg til andre poster end stående udvalg og økonomiudvalg, som ko

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1914-om-omkonstituering-i-valgperioden/
 • 19.1.3. Om forståelsen af reglerne om bindende kommunale folkeafstemninger

  15-03-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afstemning Folkeafstemning - bindende Forslag - afstemningsrækkefølge Forslag - ændringsforslag Udvalg Ændringsforslag

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i anledning af spørgsmål fra KL i to breve udtalt sig om forståelsen af reglerne om bindende kommunale folkeafste

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1913-om-forstaaelsen-af-reglerne-om-bindende-kommunale-folkeafstemninger/
 • 19.5.1. Om godkendelse af vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt fællesskab

  12-03-2019
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Vederlag - bestyrelsesmedlem Kommunale fællesskaber - vederlæggelse

  Et kommunalt fællesskab påklagede Ankestyrelsens afgørelse om afslag på godkendelse af et fast vederlag på 19.860 kr. pr

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1951-om-godkendelse-af-vederlag-til-menige-bestyrelsesmedlemmer-i-et-kommunalt-faellesskab/
 • 19.1.2. Om hvem der bindende kan forpligte kommunen ved aftale om en bebyggelsesservitut på kommunens ejendom

  23-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne Kommunalbestyrelsen - borgmesterens kompetence Udvalg - formands kompetence

  Økonomi- og indenrigsministeren har den 23. januar 2019 besvaret følgende spørgsmål 276 (alm

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1912-om-hvem-der-bindende-kan-forpligte-kommunen-ved-aftale-om-en-bebyggelsesservitut-paa-kommunens-ejendom/
 • 19.1.5. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at videresende henvendelser til forvaltningen

  11-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Forvaltningsloven Kommunalbestyrelsen Medlem

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 11

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1915-om-kommunalbestyrelsesmedlemmers-forpligtelse-til-at-videresende-henvendelser-til-forvaltningen/
 • 19.1.1. Om muligheden for at afholde bindende kommunal folkeafstemning om kommunens overtagelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove

  11-01-2019
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Folkeafstemning - bindende Folkeafstemning - gebyr

  En kommune havde spurgt, om kommunalbestyrelsen lovligt kunne udskrive en bindende kommunal folkeafstemning om, hvorvidt kommunen skal overtage grunde

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2019/1911-om-muligheden-for-at-afholde-bindende-kommunal-folkeafstemning-om-kommunens-overtagelse-af-vintervedligeholdelse-og-renholdelse-af-fortove/
Søg i arkivet