16.3.4. Folketingsspørgsmål om en kommunes mulighed for at tegne en ansvarsforsikring for borgeres udadreagerende og voldelige adfærd

Publiceret 25-02-2016
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - ansvarsforsikring Kommunalfuldmagten - arbejdsskader Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - erstatningsansvar Kommunalfuldmagten - skadeforvoldende borgere Kommunalfuldmagten - forsikring

Svar på Folketingets Social- og Indenrigsudvalgs spørgsmål nr. 157 af 28. januar 2016 til social- og indenrigsministeren
– j.nr. 2016-982