2016

 • 16.1.3. Om sagsindsigt i udvalgsmateriale

  22-12-2016
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Medlem - sagsindsigt Sagsindsigt Udvalg - formands kompetence

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har behandlet spørgsmål om et byrådsmedlems ret til sagsindsigt efter § 9 i lov om kom

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1613-om-sagsindsigt-i-udvalgsmateriale/
 • 16.3.3. Om støtte til nødherberger

  07-12-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - udtømmende lovgivning

  En kommune havde spurgt, om kommunens mulighed for at yde støtte til et nødherberg for udenlandske hjemløse er udtømmende

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1633-om-stoette-til-noedherberger/
 • 16.3.2. Om kommunal og regional støtte til Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014)

  12-10-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - accessorisk virksomhed Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erhvervsfremme Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - kultur Kommunalfuldmagten - lokalitetsprincip Kommunalfuldmagten - musikfestivaler Kommunalfuldmagten - opgavefordelingsprincip Kommunalfuldmagten - selskab deltagelse i Kommunalfuldmagten - statsstøtte Kommunalfuldmagten - turisme Kommunalfuldmagten - økonomisk forsvarlighed Myndighedsfuldmagten

  1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1632-om-kommunal-og-regional-stoette-til-eurovision-song-contest-2014-esc-2014/
 • 16.1.2 Om sagsindsigt i PowerPoints

  22-08-2016
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Medlem - sagsindsigt Sagsindsigt

  Social- og Indenrigsministeriet har behandlet spørgsmål om sagsindsigt i PowerPoints anvendt i møder mellem repræsentanter f

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1612-om-sagsindsigt-i-powerpoints/
 • 16.5.2. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesformand

  30-06-2016
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Kommunale fællesskaber - vederlæggelse

  Østdeponi påklagede Statsforvaltningens afgørelse om godkendelse af fast vederlag til selskabets bestyrelsesformand for perioden 2

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1652-om-godkendelse-af-vederlag-til-bestyrelsesformand/
 • 16.3.1 Om kommuners adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige

  29-04-2016
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - enkeltpersoner støtte til Kommunalfuldmagten - erstatning Kommunalfuldmagten - forsikring Kommunalfuldmagten - frivillige

  Udtalt, at kommuner ikke med hjemmel i serviceloven, arbejdsskadeforsikringsloven eller Danske Lov 3-19-2 kunne tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1631-om-kommuners-adgang-til-at-tegne-kollektive-ulykkes-og-ansvarsforsikringer-for-frivillige/
 • 16.1.1. Om standsningsret for udvalgsbeslutninger om høring af eksterne myndigheder eller borgere over et kommunalt forslag

  27-04-2016
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg standsningsret

  Social- og Indenrigsministeriet har meddelt en kommune, at standsningsretten efter § 23 i lov om kommunernes styrelse omfatter udvalgsbeslutninge

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1611-om-standsningsret-for-udvalgsbeslutninger-om-hoering-af-eksterne-myndigheder-eller-borgere-over-et-kommunalt-forslag/
 • 16.5.1. Om befordringsgodtgørelse til regionsrådsmedlemmer

  14-03-2016
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Godtgørelse - befordrings-

  1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1651-om-befordringsgodtgoerelse-til-regionsraadsmedlemmer/
 • 16.8.1. Om en kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

  08-02-2016
  8. Andre udtalelser og afgørelser Ferie Ferie - betaling for ledsagelse Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten - ledsagerbetaling

  Udtalt, at det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse kan fastsætte sit serviceniveau således, at borger

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2016/1681-om-en-kommunes-opkraevning-af-betaling-for-ledsagerudgifter-i-forbindelse-med-ferieophold/
Søg i arkivet