2015

 • 15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

  23-11-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Aktindsigt Aktindsigt - private interesser Ansatte Ansatte - aktindsigt Ansættelse m.v. Ansættelse m.v. - aktindsigt Offentlighed Offentlighed - aktindsigt

  Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det efter offentlighedsloven er udgangspunktet, at oplysninger om, hvilke personer der har truffet afg&

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1586-om-aktindsigt-i-navne-paa-laeger-ansat-i-region-hovedstadens-akuttelefon-1813/
 • 15.1.1. Om økonomiudvalgets sammensætning efter valg af fungerende borgmester og om mulighederne for at bytte udvalgspladser

  06-11-2015
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering - af udvalg i valgperioden Medlem - udtræden Udtræden Udvalg - nykonstituering i valgperioden Udvalg - udtræden Valg - borgmester

  Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk tilkendegivet følgende over for en kommune i anledning af spørgsmål om økono

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1511-om-oekonomiudvalgets-sammensaetning-efter-valg-af-fungerende-borgmester-og-om-mulighederne-for-at-bytte-udvalgspladser/
 • 15.3.2. Om spørgsmålet om opførelse og udleje af bygningsmæssig overkapacitet

  28-09-2015
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - erhvervsvirksomhed Kommunalfuldmagten - fast ejendom Kommunalfuldmagten - kultur Kommunalfuldmagten - lokaleudlejning Kommunalfuldmagten - overkapacitet

  Udtalt, at efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, er det so

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1532-om-spoergsmaalet-om-opfoerelse-og-udleje-af-bygningsmaessig-overkapacitet/
 • 15.8.5. Om en kommunes tilrettelæggelse af det generelle serviceniveau med krav om, at en robotstøvsuger stilles til rådighed af den enkelte borger

  23-09-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Hjemmehjælp - konkret vurdering Hjemmehjælp - kvalitetsstandard m.v. Tilsynsmyndigheden - kompetence

  Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det generelle serviceniveau i en kommune ikke lovligt kan tilrettelægges således, at en bor

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1585-om-en-kommunes-tilrettelaeggelse-af-det-generelle-serviceniveau-med-krav-om-at-en-robotstoevsuger-stilles-til-raadighed-af-den-enkelte-borger/
 • 15.8.4. Om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og om kommunen herefter er forpligtet til at foretage partshøring forinden tildeling af en advarsel

  10-07-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Advarsel - partshøring Ansatte - advarsel, udvidet partshøring Ansatte - rettigheder Ansættelse m.v. - advarsel Ansættelse m.v. - afgørelse, partshøring Partshøring

  Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder må antages at vær

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1584-om-hvorvidt-en-kommunes-tildeling-af-en-advarsel-til-en-overenskomstansat-medarbejder-er-en-afgoerelse-i-forvaltningslovens-forstand-og-om-kommunen-herefter-er-forpligtet-til-at-foretage-partshoering-forinden-tildeling-af-en-advarsel/
 • 15.8.3. Om en kommunes kontrolbesøg i medfør af § 12 a i den sociale retssikkerhedslov

  11-05-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Kontrol Kontrolbesøg Tilsyn Tilsynsmyndigheden Tilsynsmyndigheden - anmodning om udtalelse Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at en kommunes gennemførelse af et kontrolbesøg var ulovligt, da kommunen forinden k

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1583-om-en-kommunes-kontrolbesoeg-i-medfoer-af-12-a-i-den-sociale-retssikkerhedslov/
 • 15.8.2. Om det kommunale tilsyns kompetence for så vidt angår den kommunale parkeringskontrol

  27-04-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Parkering Parkeringsafgift Tilsyn Tilsynsmyndigheden Tilsynsmyndigheden - kompetence

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Statsforvaltningen, at det er ministeriets opfattelse, at det kommunale tilsyn med henvisning til

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1582-om-det-kommunale-tilsyns-kompetence-for-saa-vidt-angaar-den-kommunale-parkeringskontrol/
 • 15.3.1. Om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

  25-02-2015
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Foreninger - kommunens udlån til Foreninger - støtte til Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - lokaleudlån Kommunalfuldmagten - partipolitisk formål Lighedsgrundsætning - støtte til foreninger m.v.

  En kommune havde henvendt sig til ministeriet om kommunens adgang til at udlåne lokaler til politiske partiers interne politiske aktiviteter

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1531-om-kommuners-udlaan-af-lokaler-til-politiske-partiers-interne-moeder/
 • 15.8.1. Om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer

  03-02-2015
  8. Andre udtalelser og afgørelser Midlers anbringelse Værdipapirer - anbringelse i

  Ministeriet udtalte sig efter anmodning fra Danmarks Skibskredit om kommuners muligheder for efter kommunestyrelseslovens § 44 at anbringe midler

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1581-om-kommuners-mulighed-for-at-anbringe-midler-i-skibskreditobligationer-og-saerligt-daekkede-skibskreditobligationer/
 • 15.5.2. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem, der driver enkeltmandsvirksomhed

  23-01-2015
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Tabt arbejdsfortjeneste - erstatning for

  KL har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med en forespørgsel om ydelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2015/1552-om-erstatning-for-tabt-arbejdsfortjeneste-til-kommunalbestyrelsesmedlem-der-driver-enkeltmandsvirksomhed/
Søg i arkivet