2014

 • 14.8.6. Om mulighed for at stille krav om svanemærket byggeri ved udbud af fast ejendom

  16-12-2014
  8. Andre udtalelser og afgørelser Offentligt udbud

  Sagen vedrører en kommunes mulighed for i forbindelse med udbud og salg af kommunale byggegrunde at stille krav om, at huse, der bygges p&aring

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1486-om-mulighed-for-at-stille-krav-om-svanemaerket-byggeri-ved-udbud-af-fast-ejendom/
 • 14.5.10. Om beregningen af to ugers funktionsperiode for en konstitueret udvalgsformand

  20-11-2014
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Vederlag - udvalgsformand

  En kommune har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål om forholdsmæssigt vederlag til et u

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/14510-om-beregningen-af-to-ugers-funktionsperiode-for-en-konstitueret-udvalgsformand/
 • 14.4.2. Om kommunale fællesskabers indplacering i regnskabsklasser efter årsregnskabsloven

  28-10-2014
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - regnskabsaflæggelse Kommunale fællesskaber - vedtægter

  En revisor spurgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvilken regnskabsklasse efter årsregnskabsloven et kommunalt fællesskab, jf

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1442-om-kommunale-faellesskabers-indplacering-i-regnskabsklasser-efter-aarsregnskabsloven/
 • 14.5.9. Om vederlæggelse med tilbagevirkende kraft m.v.

  21-10-2014
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Stedfortræder - børn og unge-udvalg Vederlag - tidspunkt for beslutning

  En kommune har stillet følgende to spørgsmål: Kan kommunalbestyrelsen udnytte den adgang, som kommunalbestyrelsen efter vederlags

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1459-om-vederlaeggelse-med-tilbagevirkende-kraft-mv/
 • 14.3.4. Udtalelse om en kommunes opsætning og finansiering af sikkerhedshegn ved stadion

  08-10-2014
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Idræt - støtte til Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - idræt, støtte til

  En professionel fodboldklub havde med en kommune en aftale om brugsret til byens stadion mod betaling af leje. Stadion blev bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1434-udtalelse-om-en-kommunes-opsaetning-og-finansiering-af-sikkerhedshegn-ved-stadion/
 • 14.3.3. Om opkrævning af garantier stillet for vandselskabers lånoptagelse

  01-10-2014
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Garanti - garantiprovision Garanti - hvile i sig-selv Garanti - vandselskab

  Statsforvaltningen har ultimo 2011 rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende spørgsmåle

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1433-om-opkraevning-af-garantier-stillet-for-vandselskabers-laanoptagelse/
 • 14.8.4. Om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

  22-09-2014
  8. Andre udtalelser og afgørelser Aktindsigt - privatlivets forhold Tabt arbejdsfortjeneste - aktindsigt Tilsynsmyndigheden - officialmaksimen

  En region gav afslag på aktindsigt efter den daværende offentlighedslov i bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1484-om-aktindsigt-i-oplysninger-om-udbetaling-af-erstatning-for-dokumenteret-tabt-arbejdsfortjeneste/
 • 14.1.1. Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

  04-09-2014
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - stedfortræderindkaldelse Stedfortræder - indkaldelse af

  En kommune havde stillet ministeriet følgende spørgsmål: 1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1411-telefonnotat-om-indkaldelse-af-stedfortraeder-til-uformelle-moeder-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg/
 • 14.8.3. Om lovligheden af en kommunes opkrævning af gebyr hos kommunens husstande for affaldsordning i kommunens natur- og parkområder

  07-08-2014
  8. Andre udtalelser og afgørelser Affald - gebyr Gebyr - hjemmel

  Udtalt, at det ved vurderingen af lovligheden af gebyrfinansiering af indsamling af affald i en kommunes natur- og parkområder indledningsvis sk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1483-om-lovligheden-af-en-kommunes-opkraevning-af-gebyr-hos-kommunens-husstande-for-affaldsordning-i-kommunens-natur-og-parkomraader/
 • 14.5.4. Om tjenestebil med chauffør

  10-06-2014
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Borgmester - bil

  Der er over for Økonomi- og Indenrigsministeriet rejst spørgsmål, om tjenestekørsel i forbindelse med ministerbiler kan s

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2014/1454-om-tjenestebil-med-chauffoer/
Søg i arkivet