2013

 • 13.3.5. Udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

  19-12-2013
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - enkeltpersoner støtte til Kommunalfuldmagten - vejlovgivning

  En kommune anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt der er hjemmel til at en kommune kan afholde udgifterne til v

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1335-udtalelse-om-kommuners-mulighed-for-at-afholde-udgifterne-til-istandsaettelse-og-vedligeholdelse-af-private-faellesveje/
 • 13.8.2. Om eftergivelse af vandpris ved ledningsbrud

  13-12-2013
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - skønsudøvelse

  Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte sig om, hvorvidt en kommunalbestyrelse efter reglerne i vandforsyningsloven sammenholdt med lov om afg

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1382-om-eftergivelse-af-vandpris-ved-ledningsbrud/
 • 13.1.5. Udtalelse om forståelsen af kommunestyrelseslovens § 24, stk 1 - borgmestervalg

  02-12-2013
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - valg

  Ministeriets udtalelse om forståelsen af kommunestyrelseslovens § 24, stk. 1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1315-udtalelse-om-forstaaelsen-af-kommunestyrelseslovens-24-stk-1-borgmestervalg/
 • 13.5.4. Udtalelse om vederlæggelse af stedfortrædere i børn og unge-udvalget

  22-11-2013
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Stedfortræder - børn og unge-udvalg Stedfortræder - vederlag

  En kommune havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med et spørgsmål til forståelsen af § 9 i beke

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1354-udtalelse-om-vederlaeggelse-af-stedfortraedere-i-boern-og-ungeudvalget/
 • 13.5.5. Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

  20-11-2013
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Vederlag - overførselsindkomst

  1. Notatets indhold Dette notat giver en kortfattet beskrivelse af samspillet mellem reglerne om forskellige overførselsindkomster m.v

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1355-notat-om-samspillet-mellem-regler-om-overfoerselsindkomster-mv-og-valg-til-politiske-hverv/
 • 13.5.3. Udtalelse om ret til vederlag under barsel

  12-11-2013
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Stedfortræder - indkaldelse af Vederlag - barsel

  Vedrørende henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om vederlag under fravær på grund af barsel Region Hovedstaden h

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1353-udtalelse-om-ret-til-vederlag-under-barsel/
 • 13.1.4. Telefonreferat om indkaldelse af næste stedfortræder på stedfortræderlisten

  11-11-2013
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Stedfortræder - indkaldelse af

  Baggrund Region Midtjylland har kontaktet ministeriet telefonisk med spørgsmål om, hvorvidt regionen kan indkalde 2

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1314-telefonreferat-om-indkaldelse-af-naeste-stedfortraeder-paa-stedfortraederlisten/
 • 13.4.3. Vejledende udtalelse om offentlighed i trafikselskabers repræsentantskaber og bestyrelser

  07-11-2013
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - trafikselskaber Kommunale fællesskaber - vedtægter Kommunale fællesskaber - åbne møder

  Ministeriets udtalte sig vejledende om nedenstående spørgsmål vedrørende åbenhed i møder i kommunale fæll

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1343-vejledende-udtalelse-om-offentlighed-i-trafikselskabers-repraesentantskaber-og-bestyrelser/
 • 13.5.2. Udtalelse om udbetalingstidspunktet for egenpension til borgmestre

  08-10-2013
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Borgmester - egenpension Borgmesterpension

  KL har ved e-mail af 23

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1352-udtalelse-om-udbetalingstidspunktet-for-egenpension-til-borgmestre/
 • 13.4.2. Kommunalt fællesskabs tilbudsafgivelse samt tilsyn med EU-statsstøtte

  19-08-2013
  4. Kommunale fællesskaber Annullation Forsyningsvirksomhed - offentligt udbud Kommunale fællesskaber - hjemtagelse Salg - pris Statsstøtte Tilsyn - EU-Kommissionen Tilsyn - konkurrencemyndigheder Tilsynsmyndigheden - annullation Tilsynsmyndigheden - erstatningssag som sanktion Tilsynsmyndigheden - kommunale fællesskaber

  Ministeriet udtalte sig i sagen hovedsageligt om to spørgsmål: dels spørgsmålet om, hvorvidt det var i overensstemmelse med

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2013/1342-kommunalt-faellesskabs-tilbudsafgivelse-samt-tilsyn-med-eustatsstoette/
Søg i arkivet