2012

 • 12.8.2. Om en kommunes salg af grunde til alment boligbyggeri

  21-12-2012
  8. Andre udtalelser og afgørelser Almennyttige boliger Salg - pris

  Den foreliggende sag vedrørte et byggeri af 144 almene boliger i den tidligere Aars Kommune, nu Vesthimmerlands Kommune

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1282-om-en-kommunes-salg-af-grunde-til-alment-boligbyggeri/
 • 12.8.1. Udtalelse om kommunestyrelseslovens § 44 og Exchange Traded Funds

  17-12-2012
  8. Andre udtalelser og afgørelser Midlers anbringelse

  Ved e-mail af 25

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1281-udtalelse-om-kommunestyrelseslovens-44-og-exchange-traded-funds/
 • 12.1.5. Telefonreferat om konstituering af økonomiudvalg

  14-12-2012
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Konstituering - af udvalg i valgperioden Udvalg - nykonstituering i valgperioden

  Baggrund En kommune har kontaktet ministeriet med nedenstående spørgsmål om konstituering af økonomi- og stående udval

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1215-telefonreferat-om-konstituering-af-oekonomiudvalg/
 • 12.1.4. Vejledende udtalelse om adgangen til delegation til den kommunale forvaltning i sager om ekspropriation inden for vejlovgivningen

  25-10-2012
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Delegation - ekspropriation Delegation - til forvaltningen

  Københavns Kommune anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om, under hvilke betingelser Borgerrepræse

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1214-vejledende-udtalelse-om-adgangen-til-delegation-til-den-kommunale-forvaltning-i-sager-om-ekspropriation-inden-for-vejlovgivningen/
 • 12.5.3. Telefonreferat om fri telefon til borgmester

  09-10-2012
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Godtgørelse - telefon

  En kommune har rettet telefonisk henvendelse med spørgsmål om, hvorvidt der efter kommunestyrelseslovens (KSL) § 16, stk. 11, 2

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1253-telefonreferat-om-fri-telefon-til-borgmester/
 • 12.5.4. Telefonreferat om tjenestebil med chauffør

  09-10-2012
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Borgmester - bil

  En region har rettet henvendelse med spørgsmål om, hvorvidt en tjenestebil med chauffør må køre regionsrådsform

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1254-telefonreferat-om-tjenestebil-med-chauffoer/
 • 12.5.2. Om muligheden for at bevare ægtefællepension ved skilsmisse

  25-09-2012
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Borgmester - ægtefællepension Ægtefællepension

  KL havde telefonisk spurgt, om Økonomi- og Indenrigsministeriet fortsat kunne bekræfte den retsopfattelse, som er udtrykt i ministeriets

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2012/1252-om-muligheden-for-at-bevare-aegtefaellepension-ved-skilsmisse/
Søg i arkivet