2011

 • 11.1.4. Om rækkevidden af retten til sagsindsigt i medfør af § 9 i lov om kommunernes styrelse

  08-12-2011
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Sagsindsigt

  Udtalt, at retten til sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse knytter sig til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, og baggrunden fo

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1114-om-raekkevidden-af-retten-til-sagsindsigt-i-medfoer-af-9-i-lov-om-kommunernes-styrelse/
 • 11.8.5. Om anbringelse af midler i reverse repo-forretninger

  24-11-2011
  8. Andre udtalelser og afgørelser Midlers anbringelse Værdipapirer - anbringelse i

  En konsulentvirksomhed rettede henvendelse til ministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt kommunale forsyningsvirksomheder lovligt kunne anvende deres

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1185-om-anbringelse-af-midler-i-reverse-repo-forretninger/
 • 11.4.2. Om kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

  22-11-2011
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - regnskabsaflæggelse Kommunale fællesskaber - vedtægter

  Et advokatfirma rettede som advokat for en række kommunale fælleskaber henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr&oslash

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1142-om-kommunale-faellesskabers-regnskabsaflaeggelse/
 • 11.8.4. Om statsforvaltningen tilsynskompetence i relation til interne kommunale forskrifter

  14-09-2011
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - interne kommunale forskrifter Tilsynsmyndigheden - kompetence

  Statsforvaltningerne har ikke kompetence til at påse en kommunes overholdelse af et bilag til kasse- og regnskabsregulativet indeholdende en fin

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1184-om-statsforvaltningen-tilsynskompetence-i-relation-til-interne-kommunale-forskrifter/
 • 11.3.1. Vedrørende kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

  11-08-2011
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erstatning Kommunalfuldmagten - forsikring Kommunalfuldmagten - ulykkesforsikring

  Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan tegne forsikring til dækning af skader, som børn og unge i kommunens dagt

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1131-vedroerende-kommuners-adgang-til-at-tegne-ulykkesforsikringer-for-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-folkeskoler/
 • 11.8.3. Om partshøring og udvidet partshøring i sag om en kommunalbestyrelses beslutning om at indsætte en midlertidig forretningsfører for et alment boligselskab

  25-07-2011
  8. Andre udtalelser og afgørelser Partshøring

  En kommunalbestyrelse havde truffet beslutning om at indsætte en midlertidig forretningsfører for et alment boligselskab i medfør

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1183-om-partshoering-og-udvidet-partshoering-i-sag-om-en-kommunalbestyrelses-beslutning-om-at-indsaette-en-midlertidig-forretningsfoerer-for-et-alment-boligselskab/
 • 11.2a.2. Notat om forvaltningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt.

  04-07-2011
  2.a. Speciel inhabilitet Inhabilitet, speciel - kommunal repræsentant Inhabilitet, speciel - selskabsdeltagelse

  Ved e-mail af 16

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/112a2-notat-om-forvaltningslovens-4-stk-3-2-pkt/
 • 11.1.3. Om et medlems krav på at få tilført sin afvigende mening til beslutningsprotokollen

  24-06-2011
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afvigende mening - beslutningsprotokol Beslutningsprotokol - afvigende mening

  Region Nordjylland har rettet telefonisk forespørgsel om, 1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1113-om-et-medlems-krav-paa-at-faa-tilfoert-sin-afvigende-mening-til-beslutningsprotokollen/
 • 11.1.2. Udtalelse om digital tinglysning og legitimationsreglen i § 32 i lov om kommunernes styrelse

  23-06-2011
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Delegation - til forvaltningen Delegation - underskriftskompetence

  Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs § 32 Ved e-post af 13

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1112-udtalelse-om-digital-tinglysning-og-legitimationsreglen-i-32-i-lov-om-kommunernes-styrelse/
 • 11.4.1. Om det økonomiske opgør ved udtræden af et kommunalt fællesskab

  23-06-2011
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - udtræden Kommunale fællesskaber - vilkår Kommunale fællesskaber - økonomi Tilsynsmyndigheden - kommunale fællesskaber

  To kommuner ønskede at udtræde af et kommunalt fællesskab med deltagelse af en række kommuner under henvisning til bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2011/1141-om-det-oekonomiske-opgoer-ved-udtraeden-af-et-kommunalt-faellesskab/
Søg i arkivet