03.3.8. Om lovligheden af Karup Kommunes tilskud til fodpleje til alle pensionister

Publiceret 04-06-2003
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - sundhed Kommunalfuldmagten - serviceloven Kommunalfuldmagten - lov om social pension Kommunalfuldmagten - udtømmende lovgivning

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 4. juni 2003 til Karup Kommune – Stabsenheden,
j.nr. 2003-2115/769-1