03.3.6. Om en kommunes afholdelse af udgifter til drift af gadebelysning på private fællesveje

Publiceret 16-12-2003
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - arkitektoniske hensyn Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - reguleringslovgivningen Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - vejbelysning Kommunalfuldmagten - trafikmæssige hensyn Kommunalfuldmagten - kriminalprævention Kommunalfuldmagten - tryghedsskabende hensyn Kommunalfuldmagten - private fællesveje

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 til Kommunernes Landsforening (KL)
– Stabsenheden, j.nr. 2003-21010-8