02.3.8. Om en kommunes økonomiske engagement i et test- og træningscenter

Publiceret 25-02-2002
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - træningscenter Kommunalfuldmagten - folkeoplysningsloven Kommunalfuldmagten - sundhed Kommunalfuldmagten - idræt, støtte til Kommunalfuldmagten - støtte til forening Kommunalfuldmagten - personalepleje

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 25. februar 2002 til borger
– 2.k.kt., j.nr. 2000/1115/300-1