02.3.7. Om lovligheden af en kommunes praksis, hvor der udbetales erstatning til borgere for formuetab som følge af, at de er blevet bestjålet af kommunalt ansatte

Publiceret 21-01-2002
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - erstatning for tyveri Kommunalfuldmagten - ansatte Kommunalfuldmagten - privatretlige tvister Kommunalfuldmagten - bevisspørgsmål

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 21. januar 1994 til borger – 2.k.kt., j.nr. 2000/1114/101-1