02.3.6. Om lovligheden af en kommunes udbetaling af et beløb til visse førtidspensionister

Publiceret 12-04-2002
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - forældede fordringer Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - erstatning

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 12. april 2002 til Københavns Kommune
– 2. k. kt., j.nr. 2002/11020-7