96.3.8. Om Ribe Amtskommune lovligt kan yde støtte til sygeplejersker i forbindelse med deres uddannelse til sundhedsplejersker

Publiceret 08-07-1996
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - støtte til uddannelse Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten - personalepleje

Indenrigsministeriets brev af 8. juli 2996 til Ribe Amtskommune
  – 2.k.kt., j.nr. 1995/1128/055-1