96.3.6. Om Tilsynsrådet for Vestsjællands Amts udtalelse vedrørende Ringsted Kommunes praksis med at tildele visse folkeskolelever buskort

Publiceret 07-03-1996
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - folkeskoleelever Kommunalfuldmagten - almennyttekriterium Kommunalfuldmagten – økonomiske kriterier Kommunalfuldmagten – sociale kriterier Kommunalfuldmagten - lighedsgrundsætningen

Indenrigsministeriets brev af 7. marts 1996 til Folketingets Ombudsmand –
2.k.kt., j.nr. 1995/1130/329-2