1993

 • 93.3.1. Om en kommunes opførelse af en stationsbygning til delvis brug for DSB og om kommunens udførelse af jernbaneforretninger m.m. for DSB

  28-12-1993
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten)

  Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan opføre en stationsbygning til delvis brug for DSB og udføre jernbaneforr

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9331-om-en-kommunes-opfoerelse-af-en-stationsbygning-til-delvis-brug-for-dsb-og-om-kommunens-udfoerelse-af-jernbaneforretninger-mm-for-dsb/
 • 93.8.12. Spørgsmål om, hvorvidt en kommunes fastsættelse af reduceret kloakbidrag for erhvervsvirksomheder med stort vandforbrug i betalingsvedtægten var lovligt

  06-12-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Kommunalfuldmagten - takstfastsættelse Lighedsgrundsætning - takstfastsættelse Takstfastsættelse

  Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte give anledning til tvivl, i hvilket omfang kommuner lovligt i betalingsvedtægt

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/93812-spoergsmaal-om-hvorvidt-en-kommunes-fastsaettelse-af-reduceret-kloakbidrag-for-erhvervsvirksomheder-med-stort-vandforbrug-i-betalingsvedtaegten-var-lovligt/
 • 93.8.11. Om afvisning af forslag fra dagsordenen

  03-11-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Kommunalfuldmagten - landpolitiske anliggender, udtalelser om

  Udtalt, at kommunalbestyrelsens formand ikke kan afvise at optage en sag på dagsordensudkastet under henvisning til, at det ikke vedrører

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/93811-om-afvisning-af-forslag-fra-dagsordenen/
 • 93.8.10. Om aktindsigt i kommunalbestyrelsesmedlemmers talepapirer

  18-10-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Aktindsigt - internt materiale Medlem - talepapir, aktindsigt Offentlighed - talepapir Spørgetid - kommunal forvaltningsvirksomhed

  Udtalt, at den virksomhed, som kommunalbestyrelsen udover under en vedtaget spørgetid, må anses for en kommunal forvaltningsvirksomhed, o

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/93810-om-aktindsigt-i-kommunalbestyrelsesmedlemmers-talepapirer/
 • 93.8.9. Aktindsigt i en kommunes protokol over ejendomme med hjemfaldsklausul m.v.

  05-10-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser

  Udtalt, at grundbetingelsen for at få aktindsigt er, at den, der ønsker aktindsigt

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9389-aktindsigt-i-en-kommunes-protokol-over-ejendomme-med-hjemfaldsklausul-mv/
 • 93.8.8. Afholdelse af borgmesterens udgifter til advokatbistand

  21-09-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Advokatbistand - afholdelse af udgift Borgmester - advokatbistand Kommunalfuldmagten - advokatbistand Kommunekasse - advokatbistand Medlem - advokatbistand

  Udtalt, at det er almindeligt antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan yde økonomisk støtte til enkeltpersoner

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9388-afholdelse-af-borgmesterens-udgifter-til-advokatbistand/
 • 93.8.7. Omfanget af det kommunale tilsyn - havneudvalg

  03-09-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - havne Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Udtalt, at Indenrigsministeriet finder, at der med den nye trafikhavnelov er skabt klarhed med hensyn til forholdet mellem Trafikministeriets tilsyn o

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9387-omfanget-af-det-kommunale-tilsyn-havneudvalg/
 • 93.8.6. Om aktindsigt i dokumenter, der udleveres til en amtskommunes revisionsfirma

  02-09-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Aktindsigt - andre organer Aktindsigt - internt materiale Revision - uafhængighed

  Udtalt, at en amtskommunes revisionsfirma ikke er eller kan betragtes som et organ i amtskommunen eller en del af denne, men er en privat virksomhed,

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9386-om-aktindsigt-i-dokumenter-der-udleveres-til-en-amtskommunes-revisionsfirma/
 • 93.8.5. Vedrørende anvendelse af tvangsbøder

  04-08-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tvangsbøder

  Udtalt, at det er en betingelse for, at tilsynsmyndighederne kan anvende sanktioner at der foreligger den fornødne klarhed vedrørende ul

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9385-vedroerende-anvendelse-af-tvangsboeder/
 • 93.8.4. Om dispensation fra reglerne om offentligt udbud - salg af naboejendom

  22-07-1993
  8. Andre udtalelser og afgørelser Offentligt udbud

  Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at der ved salg af en 6

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1993/9384-om-dispensation-fra-reglerne-om-offentligt-udbud-salg-af-naboejendom/
Søg i arkivet