• 91.1.3. Om borgmesterens valgperiode

  20-12-1991
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - fritagelse Borgmester - valgperiode, afkortning af Valg - borgmester

  Udtalt, at der ikke ved valg af borgmester kan træffes beslutning om, at valget skal gælde for en kortere periode end den kommunale valgpe

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9113-om-borgmesterens-valgperiode/
 • 91.8.3. Stadfæstelse af et tilsynsråds annullation af tilladelse til udvidet åbningstid efter lov om butikstid

  18-12-1991
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - annullation Tilsynsmyndigheden - suspension

  Stadfæstet et tilsynsråds afgørelse om at sætte et byråds beslutning ud af kraft

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9183-stadfaestelse-af-et-tilsynsraads-annullation-af-tilladelse-til-udvidet-aabningstid-efter-lov-om-butikstid/
 • 91.1.2. Om hvorvidt virksomhedsbesøg er omfattet af det borgerlige ombud som kommunalbestyrelsesmedlem

  05-12-1991
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Besøg - borgerligt ombud Borgerligt ombud - virksomhedsbesøg Medlem - besøg

  Udtalt, at borgerlige ombud er offentlige hverv og tjenester, som borgerne er forpligtede til at udføre

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9112-om-hvorvidt-virksomhedsbesoeg-er-omfattet-af-det-borgerlige-ombud-som-kommunalbestyrelsesmedlem/
 • 91.3.5. Vedrørende en kommunes udførelse af tandreguleringsbehandlinger for andre kommuner

  15-11-1991
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - tandpleje Kommunalfuldmagten - ydelse til anden kommune Takstfastsættelse Tandpleje

  Udtalt, at Indenrigsministeriet kunne henholde sig til en udtalelse fra Sundhedsministeriet, hvorefter der i Sundhedsministeriets lovgivning er hjemme

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9135-vedroerende-en-kommunes-udfoerelse-af-tandreguleringsbehandlinger-for-andre-kommuner/
 • 91.8.2. Delegation af ekspropriationskompetence fra amtsråd til et stående udvalg

  20-08-1991
  8. Andre udtalelser og afgørelser Delegation - ekspropriation Kommunalbestyrelsen - delegation

  Udtalt, at amtsråd (kommunalbestyrelser) som hovedregel har fri adgang til delegation

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9182-delegation-af-ekspropriationskompetence-fra-amtsraad-til-et-staaende-udvalg/
 • 91.3.4. Om eksport af know-how

  06-08-1991
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - salg Kommunalfuldmagten - selskab deltagelse i

  Udtalt generelt, at spørgsmålet om kommunernes adgang til at eksportere varer, tjenesteydelser, know-how m.v

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9134-om-eksport-af-knowhow/
 • 91.8.1. Tilladelse til udvidet åbningstid efter lov om butikstid

  18-07-1991
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - suspension

  Udtalt over for et fagforbund, at anvendelse af suspensionsbeføjelsen i den Københavnske styrelseslovs § 48 forudsætter, at d

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9181-tilladelse-til-udvidet-aabningstid-efter-lov-om-butikstid/
 • 91.3.1. Lighedsgrundsætningen ved valgudsendelser i kommunalt TV

  16-07-1991
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - partipolitisk formål Kommunalfuldmagten - valgudsendelse

  Udtalt, at kommunal støtte til politiske partier som udgangspunkt kræver lovhjemmel

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9131-lighedsgrundsaetningen-ved-valgudsendelser-i-kommunalt-tv/
 • 91.6.1. Den kommunale revisions uafhængighed

  22-06-1991
  6. Budget, regnskab og revision Tilsynsmyndigheden - kommunal revision

  Udtalt, at det følger af almindelige retsgrundsætninger, at den kommunale revision må være uafhængig af kommunen for at

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9161-den-kommunale-revisions-uafhaengighed/
 • 91.5.1. Diæter m.v. til centerrådsmedlemmer

  18-06-1991
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Diæter - centerrådsmedlemmer Ikke-medlemmer - diæter

  Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke fandt grundlag for at udtale sig imod en af Kulturministeriet anlagt fortolkning af § 7 i bekendtgøre

  http://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9151-diaeter-mv-til-centerraadsmedlemmer/
Søg i arkivet