1990

 • 90.3.8. Kommunal støtte til institution der stiller faciliteter til rådighed for uddannelses- og udviklingsaktiviteter

  27-12-1990
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - uddannelsesinstitutioner

  Udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at en kommunal støtte til en uddannelsesinstitution, der stiller ressourcer i form af bygninger

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9038-kommunal-stoette-til-institution-der-stiller-faciliteter-til-raadighed-for-uddannelses-og-udviklingsaktiviteter/
 • 90.1.4. Om borgmesterens adgang til at forlange en borgers selvangivelse udleveret

  03-12-1990
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - sagsmateriale Udvalg - sagsmateriale, ikke-medlemmer

  Skatteministeriet udtalte på grundlag af udtalelser fra Indenrigsministeriet og Justitsministeriet, at selv om kommunalforvaltningen, med borgme

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9014-om-borgmesterens-adgang-til-at-forlange-en-borgers-selvangivelse-udleveret/
 • 90.6.1. Overførsel af beløb mellem budgetår

  21-11-1990
  6. Budget, regnskab og revision Bevilling - overførsel Tillægsbevilling

  Udtalt, at der ikke er hjemmel til at foretage overførsel af bevillinger mellem budgetår

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9061-overfoersel-af-beloeb-mellem-budgetaar/
 • 90.3.7. Vedrørende et kommunalt fællesskabs deltagelse i et anpartsselskab, der skulle administrere internationale handelskontrakter

  15-11-1990
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunale fællesskaber - selskab, deltagelse i Kommunalfuldmagten - selskab deltagelse i Kommunalfuldmagten - udenrigspolitisk anliggende

  Udtalt generelt, at kommuner, herunder kommunale fællesskaber, alene kan deltage i selskabsdannelser, der varetager kommunale opgaver

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9037-vedroerende-et-kommunalt-faellesskabs-deltagelse-i-et-anpartsselskab-der-skulle-administrere-internationale-handelskontrakter/
 • 90.3.6. Kommunal etablering af - eller støtte til - køretekniske anlæg

  06-11-1990
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - køretekniske anlæg

  Udtalt vedrørende kommunernes adgang til at etablere eller yde støtte til køretekniske anlæg, at det, som følge af a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9036-kommunal-etablering-af-eller-stoette-til-koeretekniske-anlaeg/
 • 90.3.5. Vedrørende kommunale lokaletilskud til idrætsforeninger

  30-10-1990
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Foreninger - støtte til Kommunalfuldmagten - foreninger støtte til Kommunalfuldmagten - sportsaktiviteter Lighedsgrundsætning - aktiviteter, støtteberettigede Lighedsgrundsætning - støtte til foreninger m.v.

  Udtalt generelt, at det er kommunalbestyrelsens beslutning, om den - ud over lovbestemte tilskud - vil yde støtte til kultur- og idrætsak

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9035-vedroerende-kommunale-lokaletilskud-til-idraetsforeninger/
 • 90.1.3. Om borgmesterens adgang til at gennemse sager om sociale ydelser

  14-09-1990
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - sagsmateriale Udvalg - sagsmateriale, ikke-medlemmer

  Udtalt, at en borgmester som hidtil har ret til at gennemse sager om sociale ydelser i alle tilfælde, hvor det kan have betydning for varetagels

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9013-om-borgmesterens-adgang-til-at-gennemse-sager-om-sociale-ydelser/
 • 90.7.1. Vedrørende eventuel dækningsafgift af ejendomme, der både anvendes til hotel og til kursusvirksomhed

  14-09-1990
  7. Kommunale indkomst- og ejendomsskatter m.v. Takstfastsættelse

  Udtalt, at dækningsafgiftsspørgsmålet ved blandet benyttelse af en ejendom som hotel (afgiftspligtigt formål) og kursusvirkso

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9071-vedroerende-eventuel-daekningsafgift-af-ejendomme-der-baade-anvendes-til-hotel-og-til-kursusvirksomhed/
 • 90.1.2. Om angivelse af begrundelse ved tilførelse af afvigende mening til beslutningsprotokollen og om borgmesterens kompetence til at gribe ind over for anstødelig sprogbrug

  07-09-1990
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Udtalt, at et byrådsmedlem, der har stemt imod et forslag, i henhold til § 13 i lov om kommunernes styrelse har krav på at få s

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9012-om-angivelse-af-begrundelse-ved-tilfoerelse-af-afvigende-mening-til-beslutningsprotokollen-og-om-borgmesterens-kompetence-til-at-gribe-ind-over-for-anstoedelig-sprogbrug/
 • 90.3.4. Kommunalt engagement i forskning - Forskerparker

  07-09-1990
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Aktieselskab - deltagelse i Kommunalfuldmagten - forskning Kommunalt anliggende

  Udtalt generelt, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan iværksætte eller yde tilskud til generelle forsknings- og udredningsinitiativer i

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9034-kommunalt-engagement-i-forskning-forskerparker/
Søg i arkivet