88.3.6. Om lovligheden af en kommunes ydelse af lån til kommunens studiefond

Publiceret 18-05-1988
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten - begunstigelse af enkeltpersoner Kommunalfuldmagten - forsørgelse Kommunalfuldmagten – økonomiske kriterier Kommunalfuldmagten - lån

Indenrigsministeriets brev af 18. maj 1988 til Frederikshavn Byråd
– 2.k.kt., j.nr. 1127/1607-1/1988