1987

 • 87.3.5. Ydelse af rente- og afdragsfri lån til studerende

  22-12-1987
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - lån

  Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan yde studerende i længerevarende uddannelser rente- og afdragsfri lån i studietiden

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8735-ydelse-af-rente-og-afdragsfri-laan-til-studerende/
 • 87.8.3. Vedrørende politisk agitation i kommunale institutioner og kontorer

  14-12-1987
  8. Andre udtalelser og afgørelser Administration - politisk agitation Ansatte - politisk agitation

  Udtalt angående uddeling, ophængning og fremlæggelse af politisk propaganderende materiale i kommunale institutioner og kontorer, at

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8783-vedroerende-politisk-agitation-i-kommunale-institutioner-og-kontorer/
 • 87.3.4. Kommunernes opsigelse af samarbejdet med A/S Dansk Shell

  03-12-1987
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - udenrigspolitisk anliggende Kommunalt anliggende

  Udtalt, at det ikke er en kommunal, men en statslig opgave at tage stilling til udenrigspolitiske spørgsmål

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8734-kommunernes-opsigelse-af-samarbejdet-med-as-dansk-shell/
 • 87.1.11. Bevillinger inden for det sociale udvalgs område - delegation

  24-11-1987
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - delegation Udvalg - delegation

  Udtalt, at kompetencen til at overflytte beløb alene kan delegeres fra byrådet til fx stående udvalg, forvaltning eller institution

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/87111-bevillinger-inden-for-det-sociale-udvalgs-omraade-delegation/
 • 87.1.10. Personaleudvalg for ansatte ved en kommunal trafikhavn

  21-11-1987
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Ansatte - personaleudvalg Ansættelse m.v. - Havnevæsenet Havne - personale

  Udtalt, at økonomiudvalget er personaleudvalg for en kommunal trafikhavn, hvis personalet er ansat i kommunen

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/87110-personaleudvalg-for-ansatte-ved-en-kommunal-trafikhavn/
 • 87.1.9. Delegation til stående udvalg af beslutningsretten ved ekspropriation af mindre arealer

  12-11-1987
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - delegation Udvalg - delegation

  Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det vil være i strid med lovgivningen at fore

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8719-delegation-til-staaende-udvalg-af-beslutningsretten-ved-ekspropriation-af-mindre-arealer/
 • 87.1.8. Udvalgsmedlemmers adgang til at referere fra et udvalgsmøde

  20-10-1987
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Udvalg - dagsorden og protokol

  Udtalt, at et udvalgsmedlem kan referere egne udtalelser fra et udvalgsmøde, hvorimod der ikke består en adgang til at referere andre udv

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8718-udvalgsmedlemmers-adgang-til-at-referere-fra-et-udvalgsmoede/
 • 87.3.3. Primærkommunal støtte til privat gymnasium

  13-10-1987
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - uddannelsesinstitutioner Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Udtalt, at der ikke efter gældende lovgivning kan ydes primærkommunale tilskud til private gymnasier

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8733-primaerkommunal-stoette-til-privat-gymnasium/
 • 87.2.2. Hjemmesygeplejerskes deltagelse i behandlingen af en sag om udvidelse af kommunens hjemmesygepleje

  07-09-1987
  2.a. Speciel inhabilitet Ansatte - inhabilitet, speciel Inhabilitet, speciel - ansatte

  Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansat som en af kommunens i alt ni hjemmesygeplejersker, ikke har været inhabil ved kommunalbest

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8722-hjemmesygeplejerskes-deltagelse-i-behandlingen-af-en-sag-om-udvidelse-af-kommunens-hjemmesygepleje/
 • 87.8.2. Vedrørende valg af tilforordnede vælgere (kombination af forholdstalsvalg med udpegelse i enighed)

  13-08-1987
  8. Andre udtalelser og afgørelser Valg - tilforordnede

  Udtalt, at der hverken efter folketingsvalgloven eller den kommunale styrelseslov er noget til hinder for, at et vist antal tilforordnede vælger

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1987/8782-vedroerende-valg-af-tilforordnede-vaelgere-kombination-af-forholdstalsvalg-med-udpegelse-i-enighed/
Søg i arkivet