86.6.2. Kommuners anbringelse af likvide midler i investeringsforeninger

Publiceret 06-08-1986
6. Budget, regnskab og revision Værdipapirer - anbringelse i

Udtalt, at der ikke ses at være noget til hinder for, at kommuners likvide midler anbringes i udbyttegivende investeringsbeviser udstedt af investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger, og som alene investerer i sådanne obligationer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes, eller som placerer midler som indskud på kontantkonto i et pengeinstitut.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. august til et byråd
- 1. k.kt. j. nr. 1986/1019-80