1986

 • 86.8.2. Tilsynsmyndighedens kompetence

  26-12-1986
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Udtalt, at det tilsyn, som udøves af den almindelige kommunale tilsynsmyndighed, er et såkaldt legalitetstilsyn, hvilket betyder, at tils

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8682-tilsynsmyndighedens-kompetence/
 • 86.2.4. Medlemskab af to kommunale råd

  19-12-1986
  2.a. Speciel inhabilitet Inhabilitet, speciel - klage/tilsyn Inhabilitet, speciel - modstående offentlige interesser Klager - inhabilitet

  Udtalt, at en person, der er medlem af to kommunale råd, normalt ikke vil være inhabil i sager, hvor der er eller kan være en intere

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8624-medlemskab-af-to-kommunale-raad/
 • 86.2.6. Spørgsmål om medlemskab af socialudvalg for to ansatte på selvejende institutioner

  16-12-1986
  2.b. Generel inhabilitet Ansatte - inhabilitet, generel Inhabilitet, generel - ansat, privat

  Udtalt, at en sygeplejerske og en pedel, der var ansat på plejehjem, der drives som selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8626-spoergsmaal-om-medlemskab-af-socialudvalg-for-to-ansatte-paa-selvejende-institutioner/
 • 86.1.3. Valg af stedfortrædere til lokalnævnet for Københavns politikreds

  03-10-1986
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Nævn og råd - valg til Stedfortræder - valg af Valg - stedfortræder Valggrupper

  Udtalt, at det ved magistratens valg af en stedfortræder for medlemmet af lokalnævnet, jfr

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8613-valg-af-stedfortraedere-til-lokalnaevnet-for-koebenhavns-politikreds/
 • 86.2.3. Forslag til kommuneplan

  22-09-1986
  2.a. Speciel inhabilitet Inhabilitet, speciel - planlægning Planlægning - inhabilitet

  Udtalt, at det ved behandlingen af kommuneplaner og andre reguleringer, der omfatter et større område, er forbundet med betydelige vanske

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8623-forslag-til-kommuneplan/
 • 86.8.4. Konvertering til udenlandske lån

  10-09-1986
  8. Andre udtalelser og afgørelser Lån - udenlandske

  Udtalt, at en kommune kan påregne Indenrigsministeriets dispensation til at konvertere sine bestående indenlandske lån til nye udenl

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8684-konvertering-til-udenlandske-laan/
 • 86.8.3. Lejeaftale vedrørende bofællesskab

  21-08-1986
  8. Andre udtalelser og afgørelser Leje/udleje - lån Lån - leje

  Udtalt, at indgåelse af en lejeaftale om benyttelse af en ejendom til brug for et bofællesskab til personer med vidtgående fysisk og

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8683-lejeaftale-vedroerende-bofaellesskab/
 • 86.6.2. Kommuners anbringelse af likvide midler i investeringsforeninger

  06-08-1986
  6. Budget, regnskab og revision Værdipapirer - anbringelse i

  Udtalt, at der ikke ses at være noget til hinder for, at kommuners likvide midler anbringes i udbyttegivende investeringsbeviser udstedt af inve

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8662-kommuners-anbringelse-af-likvide-midler-i-investeringsforeninger/
 • 86.6.1. Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser vedrørende afskrivning af uerholdelige B-skatterestancer

  11-07-1986
  6. Budget, regnskab og revision Afskrivning - delegation Delegation - afskrivning

  Udtalt, at det hverken i styrelseslovgivningen eller de af statsskattedirektoratet udarbejdede regler om afskrivning af uerholdelige skatterestancer f

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8661-delegation-af-kompetencen-til-at-traeffe-afgoerelser-vedroerende-afskrivning-af-uerholdelige-bskatterestancer/
 • 86.3.5. En kommunes mulighed for at give kraftvarmekunder en prisgaranti

  12-06-1986
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - takstfastsættelse Takstfastsættelse

  Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan garantere over for kraftvarmekunder, at prisen for kraftvarme ikke overstiger 95 pct

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8635-en-kommunes-mulighed-for-at-give-kraftvarmekunder-en-prisgaranti/
Søg i arkivet