1985

 • 85.6.1. Delegation af afskrivning af uerholdelige tilbagebetalingspligtige boligsikringsbeløb

  06-12-1985
  6. Budget, regnskab og revision Afskrivning - delegation Delegation - afskrivning

  Udtalt af boligstyrelsen, at der ikke inden for boligministeriets ressort er taget stilling til, om en kommunalbestyrelse kan delegere kompetencen vid

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8561-delegation-af-afskrivning-af-uerholdelige-tilbagebetalingspligtige-boligsikringsbeloeb/
 • 85.3.2. Kommunal garanti for kursus og kongrescenter

  26-11-1985
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - hotel- og restaurationsvirksomhed

  Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan støtte etablering af hotelvirksomhed, medmindre det er en eksisterende virksomhed, der har afgøre

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8532-kommunal-garanti-for-kursus-og-kongrescenter/
 • 85.5.3. Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der overværer økonomiudvalgets behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag

  10-10-1985
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Budget m.v. - mødediæter Diæter - budgetbehandling Ikke-medlemmer - diæter

  Udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der efter bestemmelsen i § 20, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8553-diaeter-til-kommunalbestyrelsesmedlemmer-der-overvaerer-oekonomiudvalgets-behandling-af-forslag-til-aarsbudget-og-fleraarige-budgetoverslag/
 • 85.1.8. Forholdet mellem den kommunale styrelseslov og skolestyrelsesloven vedrørende ansættelser

  24-09-1985
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Ansættelse m.v. - procedure Kommunalbestyrelsen - ansættelsesprocedure

  Udtalt, at reglerne i undervisningsministeriets cirkulære nr. 234 af 24

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8518-forholdet-mellem-den-kommunale-styrelseslov-og-skolestyrelsesloven-vedroerende-ansaettelser/
 • 85.1.7. Borgmesterens forpligtelse til at sætte sager på dagsordenen og til at lade disse ledsage af sagsmateriale m.v.

  12-09-1985
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - sagsforberedelse Dagsorden m.v. - borgmesterens forpligtelser Sagsmateriale - borgmesterens forpligtelser

  Udtalt, at borgmesteren efter § 31, stk. 2, 2. pkt

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8517-borgmesterens-forpligtelse-til-at-saette-sager-paa-dagsordenen-og-til-at-lade-disse-ledsage-af-sagsmateriale-mv/
 • 85.1.6. Etablering af skolefritidsordning - spørgsmål om delegation af takstfastsættelsen til forældrevalgt bestyrelse

  21-08-1985
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Delegation - til private Kommunalbestyrelsen - delegation Lighedsgrundsætning - takstfastsættelse Takstfastsættelse

  Udtalt, at en delegation af takstfastsættelse til private borgere uden lovhjemmel vil være forbundet med retssikkerhedsmæssige bet&a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8516-etablering-af-skolefritidsordning-spoergsmaal-om-delegation-af-takstfastsaettelsen-til-foraeldrevalgt-bestyrelse/
 • 85.2.1. Kommunalt ansat pantefogeds medlemskab af socialudvalget

  05-08-1985
  2.b. Generel inhabilitet

  Udtalt, at en pantefoged, som var ansat i økonomisk forvaltning og havde det endelige ansvar for opkrævningsafdelingen, måtte anses

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8521-kommunalt-ansat-pantefogeds-medlemskab-af-socialudvalget/
 • 85.1.5. Borgmesterens kompetence til at træffe afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne

  17-07-1985
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - afgørelser på kommunalbestyrelsens vegne Kommunalbestyrelsen - borgmesterens kompetence

  Udtalt, at bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8515-borgmesterens-kompetence-til-at-traeffe-afgoerelser-paa-kommunalbestyrelsens-vegne/
 • 85.1.4. Retten til at få sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen

  12-07-1985
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afvigende mening - beslutningsprotokol Beslutningsprotokol - afvigende mening

  Udtalt, at udgangspunktet ved en fortolkning af ordene afvigende mening i den kommunale styrelseslovs § 13, 2

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8514-retten-til-at-faa-sin-afvigende-mening-tilfoert-beslutningsprotokollen/
 • 85.8.1. Ansat i kommunal skatteforvaltning - bibeskæftigelse som revisor

  10-06-1985
  8. Andre udtalelser og afgørelser Ansatte - bibeskæftigelse Bibeskæftigelse - kommunalt ansat

  Udtalt, at indenrigsministeriet fortsat kan henholde sig til den generelle opfattelse, der er givet udtryk for i tidligere sager om den kommunale skat

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8581-ansat-i-kommunal-skatteforvaltning-bibeskaeftigelse-som-revisor/
Søg i arkivet