1984

 • 84.3.9. Tandpleje for visse grupper af ældre

  20-12-1984
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - tandpleje Tandpleje

  Udtalt, at sygesikringsloven med dertil hørende bekendtgørelser må antages udtømmende at gøre op med, under hvilke f

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8439-tandpleje-for-visse-grupper-af-aeldre/
 • 84.3.8. Kommunal medvirken ved opførelse af ældreboliger m.v.

  30-11-1984
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - boliger

  Udtalt, at Indenrigsministeriet ikke med fornøden sikkerhed kan antage, at en kommune er afskåret fra at medvirke til, at der tilvejebrin

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8438-kommunal-medvirken-ved-opfoerelse-af-aeldreboliger-mv/
 • 84.3.7. Et regionalt naturgasselskabs mulighed for reklamevirksomhed ved indgåelse af kontrakt med en boldklub og en kendt fodboldspiller

  16-11-1984
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - reklamevirksomhed

  Indenrigsministeren har ved et svar af 16

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8437-et-regionalt-naturgasselskabs-mulighed-for-reklamevirksomhed-ved-indgaaelse-af-kontrakt-med-en-boldklub-og-en-kendt-fodboldspiller/
 • 84.5.1. Vederlæggelse af socialudvalgsmedlemmer for overværelse af politiafhøringer

  09-11-1984
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Diæter - møde Diæter - socialudvalgsmedlemmer Møder - lovpligtigt fremmøde sidestilles med

  Udtalt, at den eneste form for vederlæggelse efter den kommunale styrelseslov, der i givet fald ville kunne ydes medlemmer af det sociale udvalg

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8451-vederlaeggelse-af-socialudvalgsmedlemmer-for-overvaerelse-af-politiafhoeringer/
 • 84.4.2. Tilsynsrådets beføjelser over for kommunale fællesskaber

  31-10-1984
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - tilsynsrådenes beføjelser Tilsynsmyndigheden - kommunale fællesskaber

  Udtalt, at tilsynsrådene over for Naturgas Syd - der er et kommunalt fællesskab bestående af primærkommunerne i Ribe, S&oslash

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8442-tilsynsraadets-befoejelser-over-for-kommunale-faellesskaber/
 • 84.8.4. Ikke-medlemmers gennemsyn af fremlagt materiale

  16-10-1984
  8. Andre udtalelser og afgørelser Fremlæggelse - dagsordensmateriale Ikke-medlemmer - gennemsyn af dagsordensmateriale Tavshedspligt - gennemsyn af dagsordensmateriale

  Udtalt, at adgangen inden for ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til sammen med medlemmer at gennemse fremlagt dagsordensmateriale i medfør

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8484-ikkemedlemmers-gennemsyn-af-fremlagt-materiale/
 • 84.5.7. Diæter til vederlagte udvalgsformand

  14-08-1984
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Udvalg - diæter til formanden

  Udtalt, at en vederlagt udvalgsformand efter § 16, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse ikke kan oppebære diæter for møder m

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8457-diaeter-til-vederlagte-udvalgsformand/
 • 84.6.3. Skolekommissionens udtalelse over budgetforslaget

  26-07-1984
  6. Budget, regnskab og revision Budget m.v. - høring, skolekommission Kommissioner - skole-, høring, budget

  Udtalt, at undervisningsministeriet er enigt med Indenrigsministeriet i, at den i medfør af skolestyrelseslovens § 22, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8463-skolekommissionens-udtalelse-over-budgetforslaget/
 • 84.3.6. Køb af dambrug bl.a. med mjljøformål

  16-07-1984
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Dambrug - amtsrådets køb af Kommunalfuldmagten - dambrug, køb af

  Udtalt, at et amtsråd ikke kunne købe nogle dambrug bl.a

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8436-koeb-af-dambrug-bla-med-mjljoeformaal/
 • 84.5.6. Mødediæter efter § 16, stk. 3 – begrænsning til et bestemt antal møder

  13-07-1984
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Diæter - begrænsning af mødeantallet Møder - diæter for begrænset antal

  Udtalt, at det efter § 16, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8456-moedediaeter-efter-16-stk-3-begraensning-til-et-bestemt-antal-moeder/
Søg i arkivet