84.6.1. Afstemning om ændringsforslag ved 2. behandling af årsbudgettet

Publiceret 11-05-1984
6. Budget, regnskab og revision Afstemning - årsbudget Budget m.v. - afstemning om ændringsforslag Forslag - afstemningsrækkefølge Ændringsforslag

Udtalt, at det mest vidtgående af flere sideordnede ændringsforslag skal sættes til afstemning først, medmindre der er enighed om en anden rækkefølge.

Ethvert medlem kan forlange, at ændringsforslag sættes til afstemning konto for konto. Afstemning om flere ændringsforslag under et kan således ikke ske mod et medlems protest.

Indenrigsministeriets skrivelse af 11. maj 1984 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1070/0500-1