84.5.3. Godtgørelse for deltagelse i gruppemøder

Publiceret 12-03-1984
5. Vederlag, godtgørelse mv. Godtgørelse - befordrings- Godtgørelse - fraværelse fra hjemstedet gruppemøder Gruppemøder - godtgørelse vedr.

Udtalt, at der ikke i henhold til § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse kan ydes befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fraværelse fra hjemstedet til amtsrådsmedlemmer for deltagelse i gruppemøder. Der er ikke tale om et kommunalt hverv efter den kommunale styrelseslov og deltagelse i gruppemøder sker ikke efter udpegelse af amtsrådet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. marts 1984 til Århus amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1353/1400-1