84.3.5. Betaling af bøder

Publiceret 06-07-1984
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Ansatte - bødeansvar Ansvar - bøde-, kommunernes Borgmester - bødeansvar kommunens Kommunalfuldmagten - bøder, betaling af

Udtalt, at en kommune kun må betale bøder, som pålægges ansatte, når det har været tilsigtet at pålægge kommunen som sådan et bødeansvar.

Bødeforlæg skal i sådanne tilfælde stiles til kommunalbestyrelsen med borgmesteren som processuel repræsentant, jfr. rigsadvokatens cirkulære nr. 144 af 10. september 1955.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. juli 1984 til Sønderjyllands amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1079/1000-1