84.1.2. Valg af ny borgmester

Publiceret 07-03-1984
1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Borgmester - valg Valg - borgmester Stedfortræder - indtræden, nyvalg af borgmester

Udtalt, at valg af ny borgmester i et tilfælde, hvor den siddende borgmester ønsker at udtræde af kommunalbestyrelsen, først kan ske, efter at borgmesterens stedfortræder er indtrådt som medlem af kommunalbestyrelsen. Herved sikres, at stedfortræderen får indflydelse på borgmestervalget, og at den nye borgmester ikke allerede fra begyndelsen af sin embedsperiode har et flertal imod sig. Viceborgmesteren leder det møde, i hvilket borgmestervalget finder sted, indtil den nye borgmester er valgt.


Indenrigsministeriets skrivelse af 7. marts 1984 til Vordingborg byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1071/0724-1