82.1.9. Borgmesters ansættelse i kommunens tjeneste

Publiceret 03-08-1982
1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Ansatte - borgmester Ansatte - inhabilitet, generel Borgmester - ansættelse i kommunen

Udtalt, at hvervet som borgmester i en kommune ikke lader sig forene med ansættelse i samme kommunes tjeneste, uanset hvilken stilling den pågældende varetager i kommunen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. august 1982 til Læsø kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/1613-2