82.1.5. Delegation af ansættelses- og afskedigelseskompetence efter skolestyrelsesloven

Publiceret 15-03-1982
1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Ansættelse m.v. - delegation af kompetence Delegation - ansættelseskompetence Kommunalbestyrelsen - delegation

Udtalt, at kommunalbestyrelsen lovligt kan delegere såvel sin ansættelseskompetence som sin afskedigelseskompetence efter skolestyrelsesloven til den kommunale forvaltning, borgmesteren eller økonomiudvalget, der dog for kommunalbestyrelsen vil skulle forelægge de sager, hvori indstillingen ikke kan følges og naturligvis er undergivet de samme lovmæssige begrænsninger som kommunalbestyrelsen, herunder reglen i skolestyrelseslovens § 7, stk. 2, 1. punktum. Det er efter indenrigsministeriets opfattelse uden retlig betydning for, hvornår indstillingerne skal forelægges, at sådanne måtte være enstemmige eller vedtaget "med alle stemmer af den indstillende myndighed”.


Indenrigsministeriets skrivelse af 15. marts 1982 til Undervisningsministeriet- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0414-8