81.8.3. Tilsynsmyndighedernes kompetence

Publiceret 27-07-1981
8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - overtrædelse af forhandlingsregler Tilsynsmyndigheden - sagsbehandlingklage

Udtalt, at spørgsmålet om påstået overtrædelse af nogle nærmere angivne forhandlingsregler for reglementsansat personale ved kommunale daginstitutioner måtte falde uden for det område, som tilsynsmyndighederne efter Styrelsesloven er sat til at varetage.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. juli 1981 til Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund
- 1.k.kt. j.nr. 1981/1013-4
0