81.5.1. Spørgsmålet om tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte diæter modtaget i god tro

Publiceret 08-04-1981
5. Vederlag, godtgørelse mv. Diæter - fejlagtigt udbetalte

Efter omstændighederne antaget, at fejlagtigt udbetalte diæter, i alt 5.568,67 kr., til den honorarlønnede kulturudvalgsformand for deltagelse som menigt medlem af skolekommissionen, ikke burde kræves tilbagebetalt, da han selv havde forespurgt på kommunens lønkontor, om hvervet var diætberettigende, og dér havde fået forkerte oplysninger. Han var således uden tvivl i god tro. Sædvanligt domstolsforbehold.

Indenrigsministeriets skrivelse af 8. april 1981 til Rønne byråd - 1.k.kt.j.nr. 1981/1130/0800-2