81.3.2. Støtte til idrætsanlæg, der drives som selvejende institutioner

Publiceret 27-04-1981
3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - idræt, støtte til

En almindelig redegørelse for kommunes forpligtelser til eller muligheder for at yde såvel anlægs- som driftsstøtte til idrætsanlæg, der drives som selvejende institutioner.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. april 1981 til Halinspektørforeningen - 1.k.kt. j.nr. 1980/1019-57